Kategorie produktů   
Vítejte na e-shopu Poppershop.cz, kde najdete široký výběr lahviček poppers světových značek a nejvyšší kvality na trhu za ty nejlepší ceny.    

Poppers EVEREST ZERO

 • Výrobce: EVEREST 
   
 • Dostupnost:Skladem čerstvé ihned k dodání
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena:349,00 Kč
   
 •  ks 
   
  Poppers EVEREST ZERO
   
   
  • Obsahuje pentyl nitrite 

   Návod k použití

  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tyto produkty slouží čističe na párty věci, kůži, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!
  •  

   UPOZORNĚNÍ: Užití k inhalaci by mohlo poškodit zdraví! 
    

   INFO ETIKETA: CZ NEBEZPEČÍ

   ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE

   NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost a závratě. 

   PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a veškerými dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly.

  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Oplachujte kůži vodou.
  • PŘI STYKU S OČIMA: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224919293

   Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů. 

   ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  Nákupní košík

  Košík je prázdný

  Poslední navštívené produkty
   
  00
   
   
  © Poppers Ostrava
  « Předchozí
  Následující »