Kategorie produktů   
Vítejte na e-shopu Poppershop.cz, kde najdete široký výběr lahviček poppers světových značek a nejvyšší kvality na trhu za ty nejlepší ceny.    

Poppers DISCO FIST

  • Výrobce: AMSTERDAM 
     
  • Dostupnost:Skladem čerstvé ihned k dodání
     
  • Záruka: 24 měsíců
     
  • Cena:359,00 Kč
     
  •  ks 
     
    Poppers DISCO FIST
     
     

    Obsahuje isopropylnitrit 

    UFI: PGQ5-Q88V-W00Q-ERXD

    Návod k použití

    INFO ETIKETA: CZ NEBEZPEČÍ

    ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE

    NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození.

    PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a veškerými dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly.

    • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Oplachujte kůži vodou.
    • PŘI STYKU S OČIMA: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

    Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

    ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

    TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224919293

     
     
     
    Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
    *
     
     
    *

    Znovu vygenerovat
    Kontrolni kod
     
     
    Nákupní košík

    Košík je prázdný

    Poslední navštívené produkty
     
    00
     
     
    © Poppers Ostrava
    « Předchozí
    Následující »