Kategorie produktů   
Vítejte na e-shopu Poppershop.cz, kde najdete široký výběr lahviček poppers světových značek a nejvyšší kvality na trhu za ty nejlepší ceny.    

Poppers AMSTERDAM BLACK 24ml

 • Kód produktu:401
   
 • Dostupnost:Skladem čerstvé ihned k dodání
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena:340,00 Kč
   
 •  ks 
   
  Poppers AMSTERDAM BLACK 24ml
   
   

  Obsahuje amylnitrit 

  UFI: MG7T-F0Q9-800V-N20T

  Návod k použití

  INFO ETIKETA: CZ NEBEZPEČÍ

  ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE

  NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání kůže a vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může způsobit smrt. Může způsobit ospalost a závratě. Podezření na genetické poškození.

  PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a veškerými dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly.

  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Oplachujte kůži vodou.
  • PŘI STYKU S OČIMA: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte z očí kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: +420 224919293

   

   

   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  Nákupní košík

  Košík je prázdný

  Poslední navštívené produkty
   
  00
   
   
  © Poppers Ostrava
  « Předchozí