Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky Eshopu poppershop.cz

1.

A) Tyto obchodní podmínky se vztahují k Eshopu poppershop.cz, který je dostupný na internetové adrese www.poppershop.cz.

B) Eshop poppershop.cz je internetovým obchodem specializovaným na nitritové čističe poppers a další vybrané zboží, které je schválené k prodeji v rámci zemí EU.

 

2.

A) Na tyto stránky může vstupovat a nakupovat každý, kdo má 18 let a kdo si řádně přečetl tyto Obchodní podmínky ve všech jejích ustanoveních 1 - 48 a tyto plně akceptuje - vyjadřuje s nimi souhlas jako projev svobodné vůle.

B) V případě, že návštěvník stránek, uživatel, nebo kupující (myšleno kdokoliv) nerozumí byť jen jednomu slovu (obrazně myšleno, avšak myšleno též "čemukoliv") v těchto Obchodních podmínkách uvedených, je povinnen okamžitě tyto stránky (myšleno eshop ve veřejné části) opustit, přičemž může kontaktovat provozovatele eshopu na adrese poppershop@email.cz s písemnou žádostí o vysvětlení.

C) V případě, že kdokoliv tyto stránky v kteroukoliv dobu jakkoliv prohlíží či navštěvuje, má se za to, že je plně se všemi ustanoveními seznámen a těmto plně rozumí a akceptuje je - vyjadřuje s nimi souhlas svobodné vůle.

 

3. Osobám mladším 18 let je přísně zakázáno prohlížet obsah stránek a provádět nákup zboží. Osoby mladší 18 let okamžitě jsou povinny tyto stránky opustit.

 

4. Objednávkou kupující výslovně prohlašuje, že je starší 18 let a že plně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami eshopu poppershop.cz, které plně akceptuje.

 

5. Rovněž kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi texty a poučeními zobrazených v Eshopu, zejména v sekci "Informace o poppers" , přičemž textům plně porozuměl a poppers - nitritové čističe zde v Eshopu nabízené kupuje s vědomím, že tyto jsou nebezpečné pro lidský organismus při požití, přímém vdechnutí atd.

 

6. Kupující je rovněž seznámen s tím, že nabídka v kategoriích je určena pro profesionální průmyslové použití za velkoobchodní ceny, nikoli pro další prodej spotřebitelům.

 

7. Zadáním objednávky se má za to, že kupující je podnikatelem nebo osobou pověřenou k nákupu pro podniky a prohlašuje, že takovou osobou je.

 

8. Veškeré zboží v kategoriích v eshopu poppershop.cz jsou nabízeny pouze jako nitritové čističe na kůži, audiohlavy a videohlavy a záleží pouze na svobodné vůli kupujícícho, zda je použije jako pokojové aroma tak, jak někdy je propagují zahraniční výrobci a dodavatelé, nebo jak je napsáno na některých obalech čističů v jazyce jeho výrobce. Používání poppers jako pokojových aromat není zakázáno. Eshop poppershop.cz se však s tímto použitím neztotožnuje a opakovaně se odvolává na jejich skutečné použití, tedy jako speciální nitritové čističe na kůži, audiohlavy a videohlavy. Přesto však eshop u některých čističů specifikuje jejich charakteristický odér, který vydávají, pro upozornění kupujících na tento zápach, aby nebyly v pozdější době z tohoto důvodu uplatňovány reklamace, že na toto kupující nebyli předem upozornění. Kupující s tímto prohlášením eshopu poppershop.cz je plně seznámem, tomuto rovněž plně rozumí a plně jej akceptuje, což stvrzuje při objednávce tohoto zboží odsouhlasením těchto Obchodních podmínek těchto ustanoveních, zaškrtnutím příslušného pole v objednávce a odesláním objednávky do systému. 

 

9.Prohlížet eshop může každý, kdo splňuje podmínky předchozích odstavců. Osobní data našich klientů získaná při registraci chráníme ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

10. Registrací do systému eshopu registrující se prohlašuje, že dává eshopu Poppershop.cz výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany eshopu na email, uvedený registrujícím při registraci. Tento souhlas není převoditelný na třetí subjekt a nelze ho v době registrace odmítnout. Toto odmítnutí lze uskutečnit pouze po obdržení prvního reklamního sdělení od eshopu Poppershop.cz výpovědí, která musí být podaná písemnou formou na emailovou adresu provozovatele poppershop@email.cz

 

11. Veškerý obsah, jako jsou informační texty, uspořádání a rozvržení stránek, styly, scripty a zdrojové kódy, popisy, loga, ikony, obrázky, funkční prvky atd., které jsou obsaženy, nebo použity na těchto stránkách, jsou vlastnictvím provozovatele, spolupracujících firem, případně jejich vlastníků a jsou chráněny autorským zákonem.

 

12. Eshop je určen každému, kdo splňuje podmínky vstupu ve výše a níže uvedených ustanoveních a uděluje návštěvníkům automaticky licenci na prohlížení volně přístupných stránek tohoto serveru, ukládání obsahu do Vašeho počítače pro pozdější použití a tisk jednotlivých stránek. Tato automaticky získaná licence nedává uživatelům jakékoliv právo na komerční využití informací a dat získaných na těchto stránkách, nebo předávání, kopírováni těchto informací třetím osobám.

 

13. Eshop vynakládá veškerou snahu na pravdivost a správnost informací uvedených na jeho stránkách. Některé údaje však mohou být vinou naší, nebo dodavatelů informací nepřesné, nebo dokonce chybné. V takovém případě se zavazujeme sjednat nápravu v nejbližším možném termínu. Můžete nás na toto upozornit písemným podáním na emailovou adresu poppershop@email.cz , ale takováto situace Vám nedává jakékoliv právo po nás vymáhat jakékoliv odškodné.

 

14. Eshop si vyhrazuje právo změny informací (názvy, popisy zboží,atd.), obsahu jakožto i cen bez předchozího upozornění kdykliv uzná za vhodné, přičemž z této změny nevyplývají pro kupujícího žádné výhody nebo práva.

 

15. Eshop upozorňuje návštěvníky eshopu a jeho kupující, že fotografie u nabízeného zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí se přesně shodovat s popisem zboží. Je snahou eshopu se co nejvíce přibližovat reálným popisům a fotografiím vystaveného zboží.

 

16. Uživatelé i Kupující jsou seznámeni s tím, že veškeré textové popisy u jednotlivého zboží v kategoriích mají pouze ilustrativní charakter, který nemusí plně odpovídat skutečným vlastnostem a charakteristice výrobku. Jde jen o ilustrativný popis, kterým se provozovatel eshopu snaží kupujícím vysvětlit účinnost síly čištění mezi jednotlivými nabídkami čističů a jejich oblíbenost u uživatelů v souladu s ustanovením bodu 8 těchto Obchodních podmínek. Uživatelé a kupující jsou seznámeni s tím, že tyto popisy nemají žádný skrytý význam, a že nemohou od těchto popisů očekávat žádné vlastnosti k těmto výrobkům se vztahující a tudíž nejsou oprávněni se kdykoli později dovolávat vůči eshopu na to, že popis výrobku byl nepřesný nebo chybný, a nebo, že se odlišuje od skutečného stavu, či nesplnil jejich očekávání, protože v tomto ustanovení je plně vysvětleno, jak jsou tyto popisy u jednotlivých výrobků myšleny. Každý, kdo zůstal na stránkách dle ustanovení 2 C) těchto Obchodních podmínek, textu tomuto bodu plně rozumí a souhlasí s ním, pokud ne, platí následný postup ustanovení 2 B) Obchodních podmínek.

 

17. Veškeré objednávky, které jsou odeslány kupujícím do systému dokončením objednávky se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a všechny odstavce těchto obchodních podmínek eshopu poppershop.cz a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

 

18. Eshop nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí, nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nebudou vymáhány.

 

19. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem provozovatele eshopu poppershop.cz

 

20. Objednávat zboží lze jen do České republiky

 

21. Seznam zboží zobrazovaný na tomto serveru budiž chápán, jako návrh kupní smlouvy (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s daní s přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Eshop si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách není možné. 

 

22. Obchodník si vyhrazuje právo stornovat objednávku bez jekéhokoli upozornění objednavatele v případě že takový je obchodníkem vyhodnocen jako nespolehlivý ( nevyzvednutá zásilka, obstrukce s vyzvednutím zásilky atd.).

 

23. Objednávkou zboží zákazník souhlasí s tím, že zásilka bude standardně pojištěná na 500 Kč. 

24. Zrušen 

 

25. Kupující může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému platbu bankovním převodem, tzv. zálohovou platbu. Úhradu provede kupující na účet číslo: 670100-2213658489/6210. Jako variabilní symbol platby použije kupující číslo jím uskutečněné objednávky. Kupující, který neprovede platbu do 7 dní od objednávky v případě, že v ní zvolil platbu předem převodem na účet, je srozuměn s tím, že mu objednávka může být ze strany eshopu zrušena bez jakéhokoliv dalšího upozornění.

 

26. Kupující může rovněž objednávat zboží s platbou na dobírku , kdy však kupující objednávající v eshopu poprvé je povinnen uvést do registračních údajů svoje telefonní číslo a je srozuměn s tím, že jej odpovědný pracovník eshopu může telefonicky kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky. V případě, že objednávka nebude telefonicky potvrzena, nemusí být ze strany eshopu realizována a odeslána. V případě, že kupující provede svou první objednávku u eshopu poppershop.cz s částkou na dobírku, může být provozovatelem vyzván k platbě bankovním převodem předem na účet. Toto opatření není pravidlem, ale eshop se takto chrání proti pochybně vypadajícím objednávkám u kterých hrozí, že nebudou kupujícím převzaty. Toto opatření se vztahuje pouze na nové kupující, kteří ještě neprovedli žádnou platbu za objednané zboží. V případě uplatnění tohoto opatření, bude kupující vyzván na email, který uvedl při registraci s žádostí, aby první platbu provedl převodem na účet předem. Jelikož v tomto případě již je poštovné plně hrazeno naším eshopem, nemění se vydaná faktura a není nutno původní objednávku rušit a zakládat novou. Kupující, který bude takto eshopem z emailové adresy poppershop@email.cz vyzván, aby provedl platbu na účet provozovatele předem, je povinnen takto učinit do 5 pracovních dní od zaslání tohoto emailu. V případě, že se rozhodne toto opatření neakceptovat - na což má plné právo a my toto právo respektujeme - nebo nezaplatí v uvedené době objednávku bankovním převodem předem na účet provozovatele - je srozuměn s tím, že objednávka nebude expedována a bude zrušena. Každý kupující s tímto ustanovením bodu 26 v celém jeho znění provedením objednávky plně souhlasí a toto respektuje, přičemž se v souladu s Obchodními podmínkami eshopu poppershop.cz s tímto ustanovením a stejně tak se všemi ostatními seznámil ještě před provedením prvního nákupu.

 

27. V případě, že nebude kupujícím uhrazená celá kupní cena skládající se z hodnoty objednávky a poštovného, které je uvedeno v sekci Doprava a platba - bude kupující provozovatelem vyzván přes email k doplatku, v případě, že doplatek neuhradí do 7 pracovních dní, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Neúplnou částku za objednávku, která byla kupujícím zaplacena, vrátí provozovatel na účet kupujícímu zpět. V případě, že kupující nezaplatí provozovateli do 15 dní na účet celou hodnotu objednávky v penězích, tento je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tento termín je stanoven od data zadání objednávky kupujícím v systému.

 

28. Eshop vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené Českou poštou či Zásilkovnou. Standardní termín expedice je do 3 pracovních dnů, maximální termín expedice je do 5 pracovních dní od přijetí platby objednávky od kupujícího na bankovní účet nebo od přijetí objednávky do systému se zvolenou platbou na dobírku. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Tato žádost musí mít písemnou formu a bude zaslána elektronickou poštou na adresu dodavatele zboží: poppershop@email.cz.

 

29. Kupující není oprávněn si určovat přesný termín dodání objednávky, protože eshop není dopravcem zboží a není schopný odpovídat za služby České pošty či Zásilkovny a termíny jejich dodání.

 

30. V případě, že kupující, který platil za objednávku platbou předem na účet, nevyzvedne zaslanou zásilku eshopem poppershop.cz na České poště a tato mu nebude moci být tímto subjektem doručena a pokud bude vrácena zpět provozovateli, tato zůstává u provozovatele až do okamžiku, kdy jej kupující osloví emailovým podáním na adresu poppershop@email.cz a požádá ho o opakované zaslání. Před tímto opakovaným zasláním zaplacené objednávky je kupující povinnen platbou předem na účet provozovatele doplatit částku ve výši 100 Kč spojenou s náklady na opakované odeslání provozovatelem cestou České pošty kupujícímu. Kupující je plně srozuměn s tím a souhlasí, že do doby přijetí této platby ve výši 100 Kč na účet provozovatele nebude zásilka opakovaně odeslána. V případě, že kupující do 10 pracovních dní nekontaktuje provozovatele o opakované odeslání zásilky, bude provozovatelem kontaktován na emailovou adresu uvedenou při registraci písemným podáním a vyzván k platbě doplatku za opakované odeslání. V případě, že po tomto upozornění kupující do dalších 10 pracovních dní neuhradí doplatek spojený s odesláním zásilky, objednávka se ruší a provozovatel vrátí na účet kupujícího, ze kterého byla objednávka zaplacena kupní cenu za zboží, poníženou o 50 % z ceny její kupní hodnoty, kdy toto ponížení je sankcí za nevyzvednutí a blokování zboží a způsobení komplikací provozovateli eshopu poppershop.cz.

 

31. V případě, že nebude objednávka převzata kupujícím, který zvolil v objednávce možnost doručení s platbou na dobírku a to z důvodů nezastihnutí doručovatelem České pošty na drese uvedené v objednávce nebo Zásilkovnou a nevyzvednutí zásilky na její pobočce ve stanovené úložní lhůtě, nebo jakýmkoliv dalším dalším svým subjektivním zaviněním, vyslovuje provedením objednávky souhlas se sankcí , která je stanovena na finanční částku ve výši 1000,- Kč, kterou je povinnen zaplatit provozovateli eshopu na jeho bankovní účet uvedený v sekci Bankovní spojení nejpozději do 10 pracovních dní od doručení písemné výzvy provozovatele eshopu poppershop.cz v písemném podáním z emailové adresy: eshop@poppersonline.cz na jeho emailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky. Kupující provedením objednávky výslovně souhlasí s tím, že pokud zásilku ze své viny nepřevezme - tzn. nezastihnutí na adrese uvedené v registraci Českou poštou nebo Zásilkovnou a následné nepřevezmutí zásilky v době jejího uložení na pobočce, jiná pochybení, např neoznačený zvonek na doručovací adrese, atd. a tato se vrátí nedoručená zpět provozovateli, vzniká provozovateli eshopu v tomto okamžiku nárok na shora uvedenou sankci ve výši 1000,- Kč, kterou je povinnen provozovateli zaplatit shora uvedeným způsobem a tuto zaplatí, což stvrzuje svým elektronickým podpisem v objednávce vyslovením souhlasu s dokončením objednávky. Kupující souhlasí s tím, že tato sankce je vymahatelná, kdy v případě nezaplacení či sporu s provozovatelem mohou být jeho osobní údaje provozovatelem předány v tomto případě kompetentním orgánům k posouzení sporu, s čímž provedením objednávky rovněž souhlasí.

 

32. V případě nevyzvednutí zásilky z jakéhokoliv důvodu, nebude současně objednávajícímu kupujícímu odesílána žádná další nová objednávka do vysvětlení nepřevzetí zásilky původní a jejímu vrácení zpět Eshopu ze strany České pošty či kurýrní služby. 

 

33. Eshop poskytuje na veškeré jím nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

 

34.Faktura za objednané zboží je vždy přiložena v dodávané zásilce. V případě, že budou objednávky z jakéhokoli důvodu stornovány, jsou tyto faktury neplatné.

 

35. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní a v originálním obalu. Reklamaci může kupující uplatnit pouze na adrese majitele eshopu a to písemnou formou provedenou listovním podáním.

 

36. V případě, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí Eshop zákazníkovi dle daňového dokladu neprodleně částku účtovanou za toto zboží.

 

37. Do reklamace nebude přijímáno zboží, které je poškozené živly, jako je voda, oheň, blesk, nebo jiný elektrický výboj a mechanicky poškozené (roztržené, proříznuté, propálené atd.) poškozené nesprávným použitím, nebo běžnými zásadami používání daného zboží zboží poškozené neodborným servisním zásahem. V případě pak zboží poppers takové, které bylo otevřeno odstraněním ochranné fólie nebo, byť jen jedním odšroubováním zátky z hrdla láhve. Rovněž do reklamace nebudou přijímány otevřené lubrikační gely nebo rozbalené obaly.

 

38. Zrušen

 

39. Běžné storno objednávky.

Za běžné storno se rozumí pokud zákazník požádá o storno objednávky po uplynutí 12 hodin od potvrzení objednávky. V takovém případě bude zákazník zatížen běžným stornovacím poplatkem ve výši 30% z ceny objednaného zboží. V případě, že již bude platba zaplacena bezhotovostním převodem na účet provozovatele bude v případě vrácení těchto finančních prostředků ponížena o výše uvedenou % sankci, v případě objednávky s platbou na dobírku, bude kupující vyzván k jejímu proplacení provozovateli na účet, přičemž v obou případech v tomto ustanovení uvedených, provedením objednávky kupující s tímto plně souhlasí a tuto sankci zaplatí.

 

40. 14-ti denní záruka vrácení peněz.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů má zákazník právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od smlouvy informovat podnikatelku Michaelu Pavlatovou, místo podnikání: Přespolní 535, Horní Datyně, 73932, IČ: 88032396, email:poppershop@email.cz, nejlépe písemně nebo emailem.

Zákazník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které jsme od zákazníka obdrželi, včetně nákladů na dodání.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčí jinak. Při zasílání peněz poštovní poukázkou, účtujeme poplatek ve výši 40 kč (poplatek poště), zaslání peněz na účet je zdarma.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Vrácené zboží nesmí být poškozeno (včetně obalu zboží) a nebylo použito.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zákazník zašle ve vhodném obalu zpět na adresu:

Michaela Pavlatová, Přespolní 535, Horní Datyně, 73932. Doporučujeme zboží zaslat zpět k nám doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. ZBOŽÍ NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU - TAKTO ZASLANÉ ZBOŽÍ NEBUDE PŘIJATO!

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží,  včetně jeho funkčnosti..

 

Formulář odstoupení od smlouvy

 

41. Reklamační řád Eshopu vychází z Občanského zákoníku platného od 1.1.2014 a vztahuje se pouze na zboží jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky, které jsou uvedeny podrobně - ne v posloupnosti za sebou - v jednotlivých ustanoveních těchto Obchodních podmínek eshopu poppershop.cz.

 

42. Převzetí zboží a souhlas se všemi uvedenými podmínkami těchto Obchodních podmínek v plné svobodné vůli, stvrzuje zákazník podpisem faktury - kupní smlouvy - stiskem tlačítka potvrdit na pokladně systému - krokem, který vede k odeslání objednávky do systému. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuté na poště. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad), je povinen ihned informovat internetový obchod, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Zboží bude k reklamaci dodáno vždy v původním obalu a s úplnou průvodní dokumentací (faktura).

 

43. Povinnost kontroly. Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena, nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod.

 

44. Majitelem a provozovatelem obchodu (eshopu) a kontaktní osobou pověřenou vyřízením reklamací je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku: IČO: 88032396, poppershop@email.cz

 

45. Základní možnosti porušení zboží a následný postup v takovém případě, který je kupující povinen dodržet a následný postup:

A. Zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je však doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy je to špatně a eshop Vám takovou reklamaci neuzná. Informujte naší firmu jak reklamace na poště dopadla, budeme Vám nápomocni.

B. Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Postup stejný jako v bodě č. 1. Pokud Vám pošta reklamaci neuzná, zašlete prosím zboží včetně originálního obalu na adresu naší firmy k posouzení. Nezapomeňte prosím přiložit písemné vyjádření poštovního úřadu. Prověříme zda zboží nemohlo být poškozeno již při manipulaci ve skladu nebo dopravou a vynasnažíme se Vaší reklamaci vyřídit kladně.

C. Zboží došlo v pořádku, ale objevili jste u něj vady. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu zda je zboží v záruce ( záruka je zpravidla 6 měsíců pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s tímto dokladem o koupi na adresu naší firmy. Co máte přiložit k zásilce a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o kladné vyřízení.

D. Zboží Vám bylo doručeno v pořádku, ale z jakéhokoliv - blíže nespecifikovaného - důvodu jste se rozhodli jej v 14-denní lhůtě vrátit. Zašlete jej neporušené a nerozbalené na adresu naší firmy spolu s číslem bankovního účtu. Vynaložené peníze za zboží Vám budou vráceny bankovním převodem.

E. Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který jste si mohli stáhnout ze systému eshopu dle ustanovení výše. Zabalte vadné zboží do obalu zabraňujícímu jeho poškození přepravě a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u prádla je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte do kartónové krabice. Karton zabalíte balícím papírem a provázkem do kříže převážete. V některých místech ČR vám totiž pošta balíček bez převázaní nevezme a shánět pak na poště motouz bývá zpravidla problém. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.

F.Náklady na dopravu jakékoli reklamace do sídla dodavatele nese zákazník, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.

G. Dodavatel vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

 

46. Objednávka vytvořená zákazníkem je pro zákazníka i pro Eshop závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka potvrdit objednávku na pokladně systému. či jakýmkoliv jiným krokem, který vede k odeslání uvedených dat do systému eshopu při svobodné vůli kupujícího. O tomto úkonu je proveden dokladovatelný záznam v databázi Eshopu. Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou, případně telefonicky a je požádán o autorizaci (znovu potvrzení objednávky). Potvrzením objednávky ze strany Eshopu vzniká mezi Eshopem a zákazníkem řádná kupní smlouva podle občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky. Veškeré dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

 

47. Garance ochrany osobních dat ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.

A. Tyto informace a prohlášení o ochraně citlivých údajů se vztahuje na tento internetový obchod. Eshop shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to především pro své vlastní potřeby, nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu. Dále pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

B. Eshop neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000.

C. Jaká osobní data shromažďujeme?

Eshop shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem na tomto serveru.

Jsou to následující data:

Jméno a příjmení (u firmy ještě IČ a DIČ)

Dodací adresa e-mail ( i Vámi zadaný e-mail považujeme za Váš osobní údaj)

telefon

E. Prohlášení

E.1 - Eshop se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci, prodávat, poskytovat třetí osobě ani nepoužije osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem na serveru bez souhlasu vlastníků těchto dat. Také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

E.2 - Pokud dojde k převodu vlastnictví tohoto internetového obchodu na jinou osobu či společnost, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníku za dodržení tohoto Prohlášení.

 

48. Eshop vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění, přičemž se má za to, že každým vstupem kohokoliv na tyto stránky se tento před procházením obsahu těchto stránek seznámil s jejich aktuálním zněním. V případě, že se někdo neseznámil a neakceptoval tyto Obchodní podmínky v jejich plném rozsahu, a přesto procházel obsah tohoto serveru či koupil jakékoliv vystavené zboží, vzdává se eshop jakékoli odpovědnosti z jeho vnímání a konání.

 

49. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

50. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a vztahují se na všechny nové objednávky platné od tohoto data. 

Přihlášení

Oblíbené

Podporujeme

Nejprodávanější